Express Levering Spil Mere, Vent Mindre

Moderne Slaveri, Trafficking & Mnenneskesmugling

 

Denne politik er introduceret i overensstemmelse med Sektion 54(1) af The Modern Slavery Act 2015, og sikrer gennemsigtighed mellem os, vores forsyningskæde, leverandører og producenter.

Vi forpligter os til etisk forretningsførelse med integritet og obligerer os til at forebygge, forhindre og uddrive moderne slaveri, menneskehandel og tvangsarbejde i vores forsyningskæde i Storbritannien, samt i udlandet.

Slaveri defineres som menneskehandel, tvangsarbejde eller trafficking, og indebærer rekruttering, transport og modtagelse af mennesker, der udsættes for magtanvendelse eller andre former for tvang og uetisk udnyttelse, i overensstemmelse med Menneskerettighedskonventionen 1998.

Politik

Vi vil ikke støtte eller involvere os med virksomheder der er involveret i moderne slaveri. Som del af vores godkendelsesprocesser, bliver alle producenter og leverandører undersøgt i forhold til moderne slaveri, tvangsarbejde og trafficking/menneskesmugling. Leverandørgodkendelsesprocessen inkorporerer en rapport foretaget af leverandøren/producenten.

Importerede varer uden for UK har en potentiel højere risiko for moderne slaveri og trafficking. Vi overser kontinuerligt processerne, leverandører og producenter foretager.

Vi gør leverandører og producenter opmærksomme på vores politikker, og forventer at de overholder samme høje standard. Som del af vores forpligtigelse til etisk forretningsførelse og overholdelse af loven har vi flere politikker der understøtter disse, inklusivt:

      • Antibestikkelsespolitik

      • Ligestillingspolitik

      • Whistleblowerpolitik & -Procedure

 

Forebyggelse og Rapportering af Moderne Slavehandel, Tvangsarbejde og Menneskesmugling

Vi har alle et ansvar for at forebygge og rapportere moderne slaveri, tvangsarbejde og menneskesmugling i vores virksomhed og forsyningskæde. Enhver mistanke om, eller forsøg på moderne slaveri eller trafficking begået mod eller af en medarbejder, agent eller anden part der handler på vores vegne skal rapporteres øjeblikkeligt til øverste ledelse. Vores Whistleblowerpolitik og – Procedure beskytter enhver der rapporterer begrundet mistanke. Ethvert brud på denne politik vil resultere I disciplinære foranstaltninger og muligvis afskedigelse.

Tilbage til toppen